Nyköping Nämndemannaförening

Nyköping nämndemannaförening 2024

Styrelsen

 • Ordförande

Thom Zetterström

thom.zetterstrom@gmail.com
073-699 66 86
 • Vice ordförande

Thérése Wachtmeister

thesy.wachtmeister@gmail.com
070-931 07 47
 • Sekreterare

Cecilia Andersson

cecilia.anderson@telia.com
070-855 31 08
 • Kassör

Ludwig Gustafsson

ludwig.gustafsson@telia.com
072-743 03 50
 • Styrelseledamot

Kent Petersson

kabekenta53@gmail.com
070-047 20 31
 • Styrelseledamot

Sanna Folkesson Cronhielm

cronhielm@hotmail.com
070-722 75 88
 • Styrelseledamot

Jan Sturfält

jan.sturfalt@telia.com
070-654 02 22
 • Valberedning

Vakant

 • Valberedning

Vakant

 • Revisor

Adéle Bergentoft

adele.bergentoft@telia.com
070-637 71 72
 • Revisor

Claes Hagerström

cgehagerstrom@gmail.com
070-302 71 66
 • Revisorssuppleant

Vakant

Endast för administratörer