Nyköping Nämndemannaförening

Nyköping nämndemannaförening 2023

Styrelsen

  • Ordförande

Adéle Bergentoft

adele.bergentoft@telia.com
070-637 71 72
  • Sekreterare

Cecilia Andersson

cecilia.anderson@telia.com
070-855 31 08
  • Kassör

Sten Elofsson

sten.elofson@gmail.com
070-547 41 61
  • Styrelseledamot

Lena Parmenstam

lena.parmenstam@telia.com
070-227 42 02
  • Styrelseledamot

Sanna Folkesson Cronhielm

cronhielm@hotmail.com
070-722 75 88
  • Styrelseledamot

Tapio Helminen

helminen.tapio@gmail.com
070-812 12 22
  • Styrelseledamot

Thérése Wachtmeister

thesy.wachtmeister@gmail.com
070-931 07 47

Revisorer

Christer Gustafsson

gustaf4chris@gmail.com
072-705 77 39

Claes Hagerström

cgehagerstrom@gmail.com

Valberedning

Tomas Edenius

tomas.edenius@nykoping.se

Anita Bell

emidsa@gmail.com

Birgit Ahlgren

birgit.ahlgren@telia.com

Endast för administratörer