Nyköping Nämndemannaförening

Du som vill bli medlem

Vår förening efterlyser från medlemmarna förslag och tips på aktiviteter.

Kanhända du haft funderingar över detta och det är just dessa funderingar och förslag vi efterlyser.

 

Det kan vara någon person som vi skulle kunna bjuda in ex. till ett föredrag, det kan vara en intressant plats som vi gemensamt kan besöka, en utflykt för allas trevnad, eller ett intressant besök som anknyter till vår uppgift som nämndemän, ALLT är av intresse!

Så tveka inte hör av dig med dina förslag.

 

Sänd dina förslag till vår kassör Sten Elofson

Mail: email hidden; JavaScript is required 

 

Betala in medlemsavgiften 200 kr till Nyköpings Nämndemannaförening

Bankgiro nr 5885-4415

Som medlem är du försäkrad hos NRF:s Samlingsförsäkring (Folksam)

Denna försäkring gäller endast nämndemän som är medlemmar i en till NRF ansluten lokal förening.

Läs mer om NRF:s försäkring.

Endast för administratörer