Nyköping Nämndemannaförening

Du som vill bli medlem

Vår förening efterlyser förslag och tips på aktiviteter från våra medlemmar.

Det kan vara någon person som vi skulle kunna bjuda in ex. till ett föredrag, eller en intressant plats som vi gemensamt kan besöka, en utflykt för allas trevnad, eller ett intressant besök som anknyter till vår uppgift som nämndemän, ALLT är av intresse!

Så tveka inte hör av dig med dina förslag.

Sänd dina förslag till vår ordförande, Thom Zetterström.
e-post: email hidden; JavaScript is required

Som medlem är du försäkrad hos NRF:s Samlingsförsäkring (Folksam)

Denna försäkring gäller endast nämndemän som är medlemmar i en till NRF ansluten lokal förening.

Läs mer om NRF:s försäkring.


Bli medlem

Endast för administratörer